Algemeen

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie.

 

Kinderen/dieren/derden

Het is niet toegestaan (kleine) kinderen mee te brengen bij uw bezoek aan de salon. Ook vragen wij u geen dieren mee te nemen mits aangetoond hulpdier.

Mocht cliënt iemand mee willen nemen ter ondersteuning dan alvorens graag in overleg.

 

Verhindering

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak melden.

Mocht u onverhoopt toch later op uw afspraak verschijnen dan wordt indien mogelijk de tijd van de behandeling ingekort. Bij 15 minuten te laat kan de afspraak niet meer door gaan en brengen we 50% van de behandeling in rekening om gemaakte kosten te dekken.

Verplaatsen van een afspraak kan client zelf online tot 48 uur (of eerder) voor aanvang van de behandeling. Mocht u toch korter dan 48uur voor aanvang van de behandeling uw behandeling moeten annuleren brengen we 25% van de behandeling in rekening om gemaakte kosten te dekken.

Betaling

Alle prijzen van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

Prijswijzigingen zullen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk kenbaar worden gemaakt.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/per pin te voldoen.

 

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden.

Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen.

Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij Provoet.

 

Gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen zal Boutiek24 de cliënt de toegang tot de praktijk weigeren.

 

Omgang persoonsgegevens

In onze praktijk werken we met een computersysteem waar uw gegevens 5 jaar bewaard worden. Als u regelmatig terugkomt blijven de nieuwste gegevens steeds 5 jaar bewaard. Is een behandeling niet meer nodig dan verdwijnen uw persoonsgegevens dus na 5 jaar uit ons systeem. Uw gegevens worden uitsluitend voor onze praktijk gebruikt en enkel na goedkeuring van u met andere instanties gedeeld. Op uw verzoek kunt u, schriftelijk per email, uw gegevens laten verwijderen.

 

Garantie- en Geschillenregeling

 

Garantieregeling Pedicure

We doen onze uiterste best om u van uw voetklachten af te helpen. Helaas wil dat niet altijd in een keer lukken. Als u bij ons bent geweest voor een behandeling van bijvoorbeeld een likdoorn of een ingroeiende nagel en u heeft na een 3 dagen nog last, dan kunt u altijd bellen om een afspraak te maken voor een garantiebehandeling. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen na de behandeling. De kosten voor die garantiebehandeling zijn dan voor ons.

 

Garantieregeling Nagelsalon

U heeft op alle nagel behandelingen 1 week (7 dagen) garantie.

De garantie is niet van toepassing indien:

- Wanneer u de kunstnagel(s) zelf verwijderd heeft of opzettelijk vernield (bijten) 

- Wanneer u zelf en/of een andere persoon onderhoudt laat plegen aan de kunstnagels.

In geval van schade vragen wij u binnen 3 dagen contact op te nemen met de salon om recht op uw garantie te behouden en wordt alleen de schade gerepareerd. Er wordt geen geld teruggegeven.

 

 

Geschillencommissie

Wij zijn via de branche-organisatie ProVoet aangesloten bij de Geschillencommissie. In geval van een klacht waar we samen niet uitkomen kunt u naar de Geschillencommissie.

Lees in de folder Een klacht over uw behandeling de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door onze branche-organisatie ProVoet en die voor onze praktijk van toepassing zijn.