Home » AVG

Bij Nagelsalon en Opleidingen Boutiek24 verzamelen wij de volgende gegevens:

* Naam van klant/cursist

* Adres van cursist

* Behandeling van klant

* Opleiding keuze van cursist

* Productaankopen van cursist

* Email adressen van klant/cursist

* Telefoonnummers van klant/cursist 

* Afspraken van de klant

 

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de behandelingen en opleidingen en eventueel factureren.

Deze gegevens worden zonder voorafgaande toestemming van u gedeeld met betrekking tot verplichtingen waaraan Boutiek24 moet voldoen zoals bijv. de belastingdienst.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commercieel doeleinden.

De gegevens worden volgens de wettelijke bewaartermijn 5 jaar bewaard.

U hebt het recht om vergeten te worden en kan daarom altijd vragen uw gegevens te verwijderen.

VOOR VRAGEN OVER WELKE GEGEVENS ER VERZAMELD WORDEN VIA KOEKIES OP DEZE SITE VERWIJS IK U NAAR JOUWWEB.NL

 

Voor foto's die ik na 25 mei 2018 online wil plaatsen zal ik u vragen  een verklaring te ondertekenen met daarin uw toestemming.

Ook deze toestemming mag u intrekken.